Jednodnevni trening za Električara

Trenutno se L1 i L2 obuke održavaju ustovremeno.

Naknada za obuku iznosi 5000,00 RSD + PDV, koju je potrebno platiti bankovnim transferom do roka na osnovu obrasca predračuna koji će vam biti poslat.

Detaljne teme:

 • Tipovi Chameleon uređaja i njihove karakteristike
  • Uređaji na DIN šinu
  • LS uređaji
 • Cevovodi, pakovanje, kablovi
  • Distribucija kablova
  • Topologije BUS kabliranja
 • Kontrole
  • Kontrola senčenja i rasvete
  • Merenje i kontrola temperature
  • Dimovanje
 • Šeme
 • Sklapanje sistema
  • Priključak za napajanje, centralni kontroler
  • Otkrivanje i ispravljanje grešaka
 • Proveravanje pre i posle stavljanja pod napajanje
 • Svetlosne i druge scene
 • Kontrola grejanja
 • Noćni režim
 • Kontrola kapije
 • Kontrola WC ventilacije
 • Režim godišnjeg odmora
 • Pregled