description

Danalock Integracija

Ažurirano 7/24/2023, 11:09:19 AM

Uvod:

Zaštita našeg doma je jedna od najvažnijih delova smart home sistema, zato nam je važno da Chameleon podržava razna Smart lock rešenja, tu pripada i Danalock. U raznih mogućnosti pripada i automatsko otvaranje kapije, tako možemo ući i ako su nam ruke pune torbi ili kesa.

Povezivanje:

Kod povezivanja će nam biti potrebna „Permit Join” funkcija kontrolera, kao i na uređaju ima otvor preko koje možemo pristupiti dugmetu za povezivanje uređaja. Pomoću toga možemo omogućiti manuelnu kontrolu, tako možemo povezati uređaj i preko Zigbee i preko Z-Wave mreže.

Danalock1

Dozvola za povezivanje na kontroleru radi isto kao i u slučaju ostalih Zigbee uređaja: U meniju INTEGRATIONS, klikom na ZIGBEE nam se pojavi opcija „Permit join”.

Danalock2

Preko prethodno pomenute rupe na Danalock uređaju možemo pritisnuti dugme. U zavisnosti od toga koliko puta stisnemo, možemo pristupiti raznim funkcijama:

  • 1 klik: možemo povezati uređaj na Zigbee ili Z-Wave mrežu,
    (u slučaju Z-Wave-a, radi i povezivanje i odvezivanje)

  • 7 klika: povezivanje bez aplikacije

  • 9 klika: odvezivanje sa Zigbee mreže

  • 10 klika: vraćanje na fabrička podešavanja

Ostale funkcije možete pročitati preko sopstvenog uputstva: DV3-EURO-EN-manual (1).pdf (danalock.hu)

Čim je veza uspostavljena, uređaj će se pojaviti u DEVICES LIST-u, posle završetka osnovnih konfiguracionih koraka.

Brava će imati jedan relej, kao i jedan NoNc, koji će da javlja ako je funkcija otvaranja ili zatvaranja nije uspešna.

Upotreba:

Posle uspešnog povezivanja, rad brave će biti na način koji mi podesimo, možedmo da dodamo razne korisnike, a možemo i da vidimo stanje brave bilo gde. Zahvaljujući dobrom životnom veku akumulatora, prosečno možemo koristiti oko godinu dana (zavisi od količine otvaranja i zatvaranja). U aplikaciji možemo videti i stanje baterije.